Gratis Wifi

För din bekvämlighet har vi ett gratis och öppet WiFi-nät, QuickNet Free, som levereras av Quicknet i shoppingcentret.