Hitta till Erikslund Shopping Center

Vårt läge är väl synligt intill E18 mellan Stockholm och Köping. Med ca 3500 parkeringsplatser och en väl utbyggd kollektivtrafik är tillgängligheten mycket stor. För dig som bor i Västerås finns gott om korta vägar oavsett om du promenerar, åker kommunalt eller tar bilen.

Krankroksgatan 17, 721 38 Västerås

Med bil

Åker du bil, tag av den nya avfarten på E18 märkt Skälbymotet. I körriktning Oslo tag höger i rondell och kör mot Shoppingcentret. I körriktning Stockholm tag höger i rondellen mot "Erikslund", kör över bron rakt fram mot shopping centret.

Med buss

Väljer du att åka kollektivt kan du ta rosa linje 3 från Västerås Centralstation. Bussen stannar precis utanför orange entré och resan tar endast cirka 20 minuter. Välkomna till Erikslund Shopping Center!