Assistanshundar

Endast assistanshundar är tillåtna att vistas i centret.