Integritetspolicy

IKEA Centres Västerås AB, org. nr. 556754-5826

IKEA Centres värnar om din integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på IKEA Centres är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dem.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar in om dig när du använder vår webbsida eller eventuell app och när du besöker vårt köpcenter.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar dig för någon av våra tjänster (såsom t.ex. nyhetsbrev, användning av wifi etc.). Vi samlar också in information när du frivilligt deltar i kundundersökningar, lämnar feedback, deltar i tävlingar, event, kampanjer och liknande, samt om du lånar material/produkt av oss eller lämnar dina personuppgifter till oss för att exempelvis återfå borttappad egendom. Information om hur du använt webbsidan eller app insamlas genom cookies.

Personuppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke. Vad gäller borttappad egendom och utlåning av material/produkt behandlas dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att återställa egendomen.

Bild- och videoupptagning kan komma att samlas in genom kameraövervakning i brottsförebyggande syfte, i den utsträckning vi har tillstånd för sådan kameraövervakning. Personuppgifterna behandlas i detta fall med stöd av vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten i vårt köpcenter.

Hur kommer vi använda informationen om dig?

Vi samlar information om dig för att anpassa dina återkommande besök på vår webbsida, i eventuell app och i vårt köpcenter. Vi samlar vidare in information om dig för att kunna skicka email eller sms till dig om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, för att kunna hantera kundtjänstärenden, för att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar, event, kampanjer etc., för att värna om säkerheten på vårt köpcenter, samt för statistiska ändamål.

Vi kan komma att vidarebefordra din information till andra företag inom Ingka (IKEA) gruppen och till hyresgästerna i vårt köpcenter så att de kan erbjuda dig sina produkter och tjänster. Din information kan också komma att hanteras av tredje part som vi använder för t.ex. våra marknadsföringstjänster eller för att hantera våra tekniska system. Den tredje parten har ingen rätt att använda dina uppgifter för eget ändamål. Bild- och videoupptagning kan komma att hanteras av vaktbolag och/eller polismyndighet i utredande syfte vid eventuellt brott. Vid skattepliktiga vinster kan dina uppgifter delas med Skatteverket. Din information kommer inte att hanteras utanför Europeiska Unionen.

Användning av din information i marknadsföringssyfte

Vi vill skicka information om vårt köpcenters och dess hyresgästers produkter och/eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du har samtyckt till detta kan du senare avregistrera dig från fortsatta utskick. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte och ger din information till andra företag inom Ingka (IKEA) gruppen och/eller hyresgästerna i vårt köpcenter i marknadsföringssyfte. Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen använd länken i ditt nyhetsbrev eller kontakta oss på nedanstående adress.

Tillgång till och ändringar av din information

I syfte att skicka nyhetsbrev sparar vi dina personuppgifter till dess du väljer att avregistrera dig från nyhetsbrev. För övriga tjänster sparar vi dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att syftet ska fullföljas, eller så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla personuppgifter som vi har om dig, vänligen skicka ett email eller brev till den adress som anges nedan. Vi kan i vissa fall komma att ta ut en mindre avgift för denna tjänst. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter stämmer och är aktuella. Du kan begära att vi ändrar information som du menar är felaktig. Du kan också begära att vi tar bort information om dig. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Cookies är textfiler som sparas i din webbläsare för att studera trafikmönster och används för att anpassa din upplevelse. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du använder vid besöket på webbsidan eller appen. Informationen används för att spåra besökarens användning av webbsidan/appen och för att sammanställa statistiska rapporter om trafikmönster samt i marknadsföringssyfte. Vi kan även komma att använda tredjepartscookies för marknadsföring av vårt köpcenter och dess hyresgäster. För ytterligare information besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Du kan ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies och ovanstående webbsidor instruerar dig hur du tar bort cookies från din webbläsare. Dock kan detta i vissa fall resultera i en mindre anpassad upplevelse på webbsidan.

Andra webbsidor

Våra webbsidor kan innehålla externa länkar till andra webbsidor. Denna integritetspolicy gäller endast för vår webbsida. När du klickar på sådan extern länk gäller respektive webbsidas integritetspolicy.

Förändringar av vår integritetspolicy

Vi uppdaterar vår integritetspolicy regelbundet. Denna integritetspolicy uppdaterades den 25 maj 2018.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter vänligen kontakta oss via email Integritetspolicy@erikslundshoppingcenter.se eller skriv till oss på IKEA Centres Västerås AB, Att: Legal Manager, 205 28 Malmö.