Gratis WiFi

För din bekvämlighet har vi ett gratis och öppet WiFi nät, QuickNet Free som levereras av Quicknet i shoppingcentret.