En bra sak

Vår nya tygpåse är gjord för att stötta barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet i vårt närområde. Alla intäkter går till organisationen Giving People. Samtidigt gynnar påsen det sociala entreprenörskapet, och skapar arbetstillfällen för utlandsfödda kvinnor som tidigare var långt ifrån arbetsmarknaden, genom vårt samarbete med organisationen Yalla trappan.
Varje tygpåse är tillverkad av utgående tyger från IKEA och handgjord av kvinnorna på Yalla trappan. Det betyder att varje påse är ett helt unikt exemplar. 
 
Tack för att du bidrar!
Väskan kostar 50 kr och finns att köpa i
informationsdisken, hela summan går till Giving People.
 
Läs mer om Giving Peoples arbete på
givingpeople.se
 
Läs mer om Yalla trappan och socialt entreprenörskap på yallatrappan.com

Giltigt tills den 28 jan