Hyra eventytor

Erikslund Shopping Center har ett antal eventytor som företag och föreningar kan hyra för att marknadsföra sig eller skapa ett event. Fastighetsägaren IKEA Centres väljer med omsorg vilka som får hyra eventytorna eftersom alla aktiviteter i shoppingcentret ska innebära ett mervärde för våra kunder och tillföra en positiv besöksupplevelse.

INTRESSERAD AV ATT HYRA PLATS?

Skicka en eventförfrågan till oss per mail till event@erikslundshoppingcenter.se med nedanstående information:

Företagsnamn inkl. organisationsnummer

Kontaktuppgift till ansvarig för förfrågan

Konceptbeskrivning av event

Önskad storlek på yta

Önskat datum och tid

Önskad teknik (el, internet etc.)

Antal personer på plats under eventet

Efter att vi mottagit en skriftliga förfrågan återkommer vi med mer information och beslut. Vi bedömer förfrågningarna utifrån om det skapar mervärde och en positiv besöksupplevelse för våra kunder. Med anledning av det har vi valt att genomgående avböja alla förslag kring endast flyersutdelning eller i andra former ren informationsöverlämning till kunderna. Vi är restriktiva kring vilka företag vi tar in i shopping. Vi hyr ej ut eventytor till privatpersoner och F-skatt ska kunna styrkas av kund. IKEA Centres förbehåller sig rätten att neka event oavsett anledning.

Önskar man bedriva försäljning på en eventyta under en längre tid, som vid en pop-up butik, kontakta då vår Leasing Manager, Magnus Johansson.