Information om covid -19

Nu kan du planera ditt besök hos ossVåra generösa öppettider ger dig möjlighet att anpassa ditt besök och komma till oss vid en tidpunkt som passar dig bäst och när vi har färre besökare. Vi kan se att vi har färre besökare tidigt på förmiddagen eller sen eftermiddag/kväll. För att du som besökare ska känna dig trygg och säker, har vi skapat en översikt så att du enkelt kan se vilka tider som passar dig bäst och när vi generellt sätt har färre/fler besökare i centret.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID -19, CORONAVIRUSET.

Våra kunder, medarbetare och partners hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Vi följer utvecklingen av situationen, samt de rekommendationer som de svenska myndigheterna och WHO (World Health Organisation) ger kring Coronaviruset (COVID-19).

ERIKSLUND SHOPPING CENTER HAR VIDTAGIT FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA SMITTSPRIDNINGEN AV COVID -19.

- Informationsskyltar samt golvdekaler som uppmanar att hålla avstånd och att använda handsprit.

- Vi erbjuder handsprit på toaletterna samt på utplacerade stationer runt om i centret.

- Utökade städrutiner, och avtorkning av ytor som vidrörs ofta såsom lekytor, räcken, hissknappar etc.

- Utrop i högtalaren för att påminna om att hålla avstånd till varandra.

- Extra insatt vaktstyrka under helger när fler personer rör sig i centret. Vakterna hjälper till att begränsa antalet personer på samma yta så att vi undviker trängsel.

- Större avstånd mellan borden i våra restauranger och caféer.

- Respektive butik kan även ha egna förhållningsregler, som max antal personer som får vistas i butiken.

- From 1 sep – ORDINARIE ÖPPETTIDER. Fler timmar att besöka oss på.
Vardagar 10-20, helger 10-18.

 

VI VILL UPPMUNTRA DIG SOM BESÖKARE ATT:

- Tänk på varandra. Håll avstånd till andra personer.

- Undvik trängsel vid eventuell köbildning.

- Använd vår utplacerade handsprit, gärna flera gånger under ditt besök.

- Stanna hemma vid förkylningssymptom.

 

Här hittar du mer information kring Coronaviruset och de rekommendationer vi följer: Folkhälsomyndigheten.