Information MED Anledning av covid -19

Våra kunder, medarbetare och partners hälsa är av högsta prioritet för oss. Vi följer utvecklingen av situationen, samt de riktlinjer och rekommendationer som de svenska myndigheterna och WHO (World Health Organization) ger kring Covid-19 (coronaviruset).

Vi vill fortsatt uppmuntra dig som besökare att:

  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Hålla avstånd till andra besökare och personal i centret.
  • Tvätta händerna ofta och håll god handhygien.
  • Ha omtanke till personer omkring dig.
Vi på Erikslund Shopping Center genomför följande extra åtgärder, för att minska spridningen av viruset.
  • Utökade städrutiner och avtorkning av ytor som vidrörs ofta såsom lekytor, räcken, hissknappar etc.
  • Vi erbjuder handdesinfektion på alla våra toaletter och runt om i centret.
  • Golvdekaler och informationsskyltar med uppmaning att hålla avstånd. 

Här hittar du mer information kring Coronaviruset och de rekommendationer vi följer: Folkhälsomyndigheten.