Lekytor

Hos oss får barn möjlighet att leka. Lekytor finns på flera ställen i shoppingcentret. Våra lekytor är avsedda för barn i åldrarna 3-10 år och all lek sker på egen risk.

Bredvid lekytan på plan 2 finns en barnvagnsparkering.