Sustainability main banner image

Sustainability

Ta hand om den största mötesplatsen för alla

Visionen vi delar med IKEA är vad som driver oss att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vi anser att den vardagen blir så mycket bättre när den levs på ett hållbart sätt. Vi vill dra vårt strå till stacken och tillföra värde genom våra mötesplatser genom att ha en positiv inverkan på människor, samhällen och vår planet. För oss handlar det om att balansera ekonomisk tillväxt och positiv social påverkan med miljöskydd och förnyelse. Det innebär att vi alltid tänker långsiktigt – för att vi ska kunna tillgodose människors behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vår planet är den största mötesplatsen som vi alla delar – den plats där vi möter vänner, släkt och det lilla samhället runt omkring oss. Och nu behöver vårt hem oss mer än någonsin.